TÜNEL ETÜTLERİNDE AMT YÖNTEMİ

Karayolları, demiryolları ve su isale hatlarında, yüksek topografyaları aşmak için çoğunlukla tüneller açılmaktadır. Tüneller, günümüzde onlarca km uzunluğunda olabilirken, delme sırasında fay, ani su boşalması, çürük zeminler gibi problemlerle de baş edebilmek gerekmektedir. Her şeyden önemlisi, bazen de can kayıpları yaşanmaktadır. Bu problemler, önceden bilinirse, önlem alınabilmesi de sağlanabilir. Bunun için, araştırma sondajları açılmaktaysa da yüzlerce metre derinden geçen tüneller için açılacak çok sayıdaki sondajların maliyetleri çok yüksek olmaktadır. Oysa, bir jeofizik yöntem olan AMT yöntemi ile, sondaj sayısı çok azaltılabilmektedir. Atrıca, güzergahı boyunca, çok daha ayrıntılı bilgi alınabildiğinden, yukarıda sözünü ettiğimiz riskler de minimize edilebilmektedir. 


Copyright © 2013 Sumet YerBilimleri All Rights Reserved.
Tasarım & Programlama Deltapro