5686 SAYILI JEOTERMAL VE MİNERALLİ SULAR KANUNU

Amac
MADDE 1-
(1) Bu Kanunun amacı, jeotermal ve doğal mineralli su kaynaklarının etkin bir sekilde aranması, arastırılması, gelistirilmesi, uretilmesi, korunması, bu kaynaklar uzerinde hak sahibi olunması ve hakların devredilmesi, cevre ile uyumlu olarak ekonomik sekilde değerlendirilmesi ve terk edilmesi ile ilgili usul ve esasları duzenlemektir.
 
5686 sayılı jeotermal ve mineralli sular kanunu

Copyright © 2013 Sumet YerBilimleri All Rights Reserved.
Tasarım & Programlama Deltapro