YATAĞAN TERMİK SANTRALİ BOKSİT ETÜTLERİMİZ TAMAMLANDI


Yatağan Termik Santrali ruhsat alanlarında, boksit ve Korund (zımpara taşı) etütlerini tamamladık. Bu kapsamda, 5 farklı sahada ERT, DES, IP ve SP ölçüleri alarak olası boksit ve Korund varlığı ile geometrisini saptadık. Çalışmalar sonucu, bu sahaların işletmeye elverişli olup olmadıkları belirlenmiştir.


Copyright © 2020 | sumetyerbilimleri.com