EGE ÇÖKÜNTÜ SISTEMI (EÇS) DIRI FAYLARI Dr. Ramazan Demirtaş


EGE ÇÖKÜNTÜ SISTEMI (EÇS) DIRI FAYLARI Dr. Ramazan Demirtaş
Ege Çöküntü Sistemi (EÇS), genel olarak D-B doğrultulu normal faylar ile sınırlandırılmış birçok bloklardan meydana gelmektedir. Bu bloklar arasında, D-B uzanımlı çöküntü alanları yer almaktadır. Bölge, genel olarak KKD-GGB yönlü bir çekme  rejiminin etkisi altında bulunmaktadır. Bölgede egemen olan ana KKD-GGB genişleme yönü, bu depremlerin odak mekanizma çözümleri sonucu elde edilmis T eksenleri yönleri ile uyumluluk göstermektedir.

Makale için tıklayınız: EGE_COKUNTU_SISTEMI_ECS_DIRI_FAYLARI_DEP.pdf


Copyright © 2020 | sumetyerbilimleri.com