HEYELAN ALANLARINDA JEOFİZİK ARAŞTIRMALAR VE ÇOMÜ TERZİOĞLU YERLEŞKESİ’NDEN ÖRNEK BİR UYGULAMA- Ali S. YALÇIN


Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Terzioğlu Yerleşkesi alanı içerisinde, heyelanlı bir bölgede yapılan bu çalışmada ilk denenen yöntem, Doğru Akım Özdirenç yöntemi olmuş ve bu yöntemle 3 profil üzerinde Wenner-Schulumberger, 2 profil üzerinde de toplam 12 adet Sculumberger dizilimi uygulanmıştır. Özdirenç ölçümlerinin sonucuna göre Sismik Kırılma yöntemi için hedef seçilmiştir. Son olarak Mikrotremor Yöntemi ile akan malzemenin kalınlığı belirlenmiş ve diğer yöntemlerin sonuçlarıyla karşılaştırılmıştır. Tüm bu veriler ışığında bu alanda bir heyelanın varlığı söz konusu olduğu, elde edilen kesitlere dayanılarak söylenebilir.

Makale için tıklayınınz: asyalcin_heyealan_875be1.pdfCopyright © 2020 | sumetyerbilimleri.com