JEOTERMAL SAHALARDA JEOLOJİK VE JEOFİZİK ARAMA İLKE VE STRATEJİLERİ


Ülkemiz jeotermal kaynaklar açısından zengin ve buna elverişli jeoloji ortamlarına sahiptir. Jeotermal
sistemler dinamik, açık ve değişken sistemlerdir. Bileşenleri, ısı, akışkan, basınç ve kimyasal
bileşenlerdir.Bu nedenle, yerkabuğunun üst kesimlerinde ısı akısının yüksek, yeraltısuyunun derinlere
süzülüp ısındıktan sonra yeniden yükselebileceği geçirimli zonların bulunduğu ve jeotermal
akışkanların konveksiyon hücreleri oluşturacak şekilde dolaşıp ısı biriktirebileceği kapanların
oluşabildiği kesimlerinde gelişmektedir. Ülkemizin jeoloji çatısı içinde buna elverişli farklı kuşaklar
bulunmaktadır.Batı Anadolu’nun Ege kıyılarındaki yaygın faylanma, ısı akısının göreli olarak yüksek
olduğu bu bölgede, çoğu denizden beslenen bazı sahaların gelişmesine yataklık yapmıştır

DEVAMI


 


Copyright © 2020 | sumetyerbilimleri.com