KISA PERİYOT VE GENİŞ BANT MİKROTREMÖR KAYITLARININ H/V SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI - S. TEKEBAŞ


Bu çalışmanın amacı mikrotremör ölçümleri esnasında kullanılan sismometrenin kısa periyot(1Hz-100Hz)
veya geniş bant(30sn-100Hz) kayıtçısı olmasının H/V eğrilerinde ne tür farklılıklar meydana getirdiğini tespit
etmektir. Bu amaçla Yalova bölgesinde Güralp CMG 6-TD sismometre kullanılarak 11 noktada mikrotremör ölçüsü alınmıştır. Alüvyon zemin üzerinde olan bu noktaların her birinde hem kısa periyot hem de geniş bant sismometreler yan yana kurularak kayıt uzunluğu 30dk olan ölçüler toplanmıştır. Alınan bu kayıtlardan yatay/düşey spektral oranlar hesaplanmış ve elde edilen sonuçlar karşılaştırılmıştır. 

Makale için tıklayınız: 14EBB5DEd01_b61b95.pdf


Copyright © 2020 | sumetyerbilimleri.com