KUZEY ANADOLU FAY SİSTEMİ (KAFS) DİRİ FAYLARI, PALEOSİSMOLOJİK ÇALIŞMALAR VE GELECEK DEPREM POTANSİYELERİ Dr. Ramazan DEMİRTAŞ
Copyright © 2020 | sumetyerbilimleri.com