SANTORİNİ VOLKANI VE MİNOAN PÜSKÜRMESİNİN TÜRKİYE’DEKİ İZLERİ Hakan YİĞİTBAŞIOĞLU


SANTORİNİ VOLKANI VE MİNOAN PÜSKÜRMESİNİN  TÜRKİYE’DEKİ İZLERİ Hakan YİĞİTBAŞIOĞLU

Tefra tabakaları volkanik püskürmelerin yaşı, volkan külünün yayılış alanı ve insan ile doğal çevre üzerindeki etkilerinin saptanması bakımından büyük bir öneme sahiptir. Bu tip tefra tabakalarına güzel bir örnek olarak, Doğu Akdeniz tabaınıdan alınan derin deniz sondajlarında çok ratlanan, İÖ 17. yüzyılda çok güçlü bir püskürme oluşturan Ege adalarından biri olan Santorini verilebilir. Volkanik kül tabakalarına Ege adalarındaki karasal tortullarda ve batı Anadolu’daki göllerin tortullarında da rastlanmıştır. Göl tortullarındaki volkanik külün jeokimyasal analizi ve radyokarbon yaşlandırmaları bunun Santorini’nin Minoan püskürmesine ait olduğunu göstermektedir. Batı Anadolu göllerinde bulunan tefra tabakası içeren sediment tabakaları aynı bölgede ki diğer göllerde de bu tabakaların bulunabileceğini işaret etmektedir.

Makale için tıklayınız: Cogbil.pdfCopyright © 2020 | sumetyerbilimleri.com