TRAVERTEN TOMOGRAFİ- Erdeniz ÖZEL


TRAVERTEN TOMOGRAFİ- Erdeniz ÖZEL

Özdirenç, bir materyalin elektrik iletkenliğini gösteren öz iletkenliğin tersidir ve birimi ohm-m dir. Özdirenç yöntemleri; yere verilen yapay bir akımın, yer altında yarattığı elektrik alanın oluşturduğu potansiyelini ölçerek, potansiyel-akım şiddeti bağıntısından (Ohm Yasası) yeraltındaki katmanların özdirenç ve kalınlık değerlerinin hesaplanması prensibine dayanır.

V= R.I

ρa = k ( V / I )

R= Direnç

k = Geometrik Faktör (Elektrot dizilim tekniğine göre değişir)

V = Ölçülen potansiyel farkı (mV)

I = Yere verilen akım (mA)

ρa = Görünür özdirenç (rezistivite, ohm-m)

traverten-tomografi_996310.pdfCopyright © 2020 | sumetyerbilimleri.com