TÜNEL ETÜTLERİNDE AMT (AUDIO MAGNETOTELLURIC) YÖNTEMİ


TÜNEL ETÜTLERİNDE AMT (AUDIO MAGNETOTELLURIC) YÖNTEMİ

Tünel yapımı sırasında, yanal süreksizliklerin önceden bilinmesi, yapım güvenliği ve maliyetleri açısından büyük önem taşımaktadır. Bu tür yapıları belirlemek amacıyla gerçekleştirilen jeolojik araştırmalar, her koşulda yapılabilirken araştırma sondajları için sarp yüzey topografyası ulaşım zorluklarına neden olur. Diğer yandan, derin sondajların maliyetleri de yüksektir. Jeofizik etütler ise güzergah boyunca yapılabildiğinden, tünel seviyesindeki jeolojik yapının sürekliliğini araştırabilmektedir.  Ancak, uygulana gelen özdirenç ve sismik etütler de sarp topografyadan kısmen etkilenmektedir. Ekipmanların kolay taşınabilirliği, topografyadan etkilenmemesi, hızlı, güvenilir sonuçlar vermesi nedeniyle AMT yöntemi ise bu olumsuzlukları büyük oranda gidermektedir.

TÜNEL ETÜTLERİNDE AMT YÖNTEMİ_c1d908.pdfCopyright © 2020 | sumetyerbilimleri.com